ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ"

 
===เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ภาค 6===
*พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) [[วัดพระแก้ว]] ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
*พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.9 Ph.D.) [[วัดนางชี]] แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1
*พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.9 PH.D) [[วัดสังเวชวิศยาราม]] แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2
 
===เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ภาค 7===
3,497

การแก้ไข