ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมพัฒน์ แก้วพิจิตร"

 
== การทำงาน ==
นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร เริ่มทำงานเป็นผู้จัดการโรงแรมเวล ในจังหวัดนครปฐม จากนั้นจึงเริ่มมีกิจการของตัวเองตนเองคือ บริษัท ดาวอรพรรณ จำกัด บริษัท สหพัฒนพันธุ์ จำกัด และบริษัท สหอรพรรณ จำกัด<ref>[http://www.thaigov.go.th/multimedia/warapornc/cabinet%20line-up25/Somphat%20Kaewpijit.htm นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รมช.เกษตรฯ]</ref> ต่อมาจึงได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 และได้รับตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี [[พ.ศ. 2538]] และตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี [[พ.ศ. 2541]] - [[พ.ศ. 2543]]
 
ต่อมาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาลของนาย[[สมัคร สุนทรเวช]] ในตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/027/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช)]</ref> และพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีคณะดังกล่าวต้องสิ้นสภาพอันเนื่องมาจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ต้องพ้นสภาพ แต่นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร ยังคงได้รับมอบหมานมอบหมายให้ทำหน้าที่เดิมในคณะรัฐมนตรีคณะต่อมา ซึ่งนำโดยนาย[[สมชาย วงศ์สวัสดิ์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/156/2.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)]</ref>
 
ในปี พ.ศ. 2551 ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทย<ref>[http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000142370 เปิดชื่อ 109 กก.บริหาร “พปช.-ชาติไทย-มัชฌิมาฯ” ถูกยุบ-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี]</ref>
54,137

การแก้ไข