ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นามปากกา"

(โรบอต เพิ่ม: yi:פסעוודאנים)
 
== รายชื่อนามปากกาที่เป็นที่รู้จัก ==
ไม่มีข้อมูล
=== นามปากกาของนักเขียนไทย ===
* กิ่งฉัตร - [[กิ่งฉัตร|ปาลิฉัตร ศาลิคุปต]]
* นิ้วกลม - [[สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์]]
* [[ครูเทพ]], เขียวหวาน - [[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี]]
* จันทร์รำไพ - จันทร์รำไพ พลจันทร์
* [[ชัยคุปต์]] - "ชัยวัฒน์ คุประตกุล" นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ รวมถึงบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
* ช่อมณี ,แพรดาว - [[มณีรัตน์ อัศวิศราภรณ์]]
* [[บ. บุญค้ำ]] - [[บุญสิงห์ บุญค้ำ]] ผู้เขียนสารคดี "''เที่ยวเมืองเชียงตุงและแคว้นสาละวิน''" ที่มีผู้นำไปใช้เขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง "''บ่วงบรรจถรณ์''"
* [[ป. อินทรปาลิต]] - "ปรีชา อินทรปาลิต" ผู้แต่งนิยายชุดที่มีชื่อเสียง "[[พล นิกร กิมหงวน]]"
* ส. พลายน้อย - [[สมบัติ พลายน้อย]] นักเขียนสารคดีคนสำคัญ มีผลงานการค้นคว้าเกี่ยวกับตำนาน ประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมไทย เช่น พฤกษนิยาย, สัตวนิยาย, จันทคตินิยาย เป็นต้น
* นายตำรา ณ เมืองใต้ - [[เปลื้อง ณ นคร]] อาจารย์ด้านภาษาและวรรณคดีไทย นักเขียนพจนานุกรม และปูชนียบุคคลคนหนึ่งในวงการวรรณกรรมของไทย
* [[นายหนหวย]] - [[ศิลปชัย ชาญเฉลิม]]
* ทีปกร - [[จิตร ภูมิศักดิ์]] นักคิดและนักเขียนด้านภาษา วรรณคดี และวิจารณ์สังคม (จิตรยังมีนามปากกาอีกมากได้แก่: นาคราช, ศูลภูวดล, ศรีนาคร, สมสมัย ศรีศูทรพรรณ, ศิลป์ พิทักษ์ชน, สมชาย ปรีชาเจริญ, สุธรรม บุญรุ่ง, ขวัญนรา, สิทธิ ศรีสยาม, กวีการเมือง, กวี ศรีสยาม, บุคแมน, มูฟวี่แมน (มูวี่แมน) , ศิริศิลป์ อุดมทรรศน์, จักร ภูมิสิทธิ์: ดูเพิ่มพร้อมชีวประวัติที่: [[จิตร ภูมิศักดิ์]])
* นายผี - [[อัศนี พลจันทร]]
* ไฟ พูลวรลักษณ์, บึง พูลวรลักษณ์ - [[ฟ้า พูลวรลักษณ์]]
* ทวีปวร - [[ทวีป วรดิลก]]
* รพีพร, สันติ ชูธรรม - [[สุวัฒน์ วรดิลก]]
* นายรำคาญ - [[ประหยัด ศ. นาคนาท]]
* ฮิวเมอริสต์, รม ทับทิมดี, ศัสตราวุธาจารย์ - [[อบ ไชยวสุ]]
* พ. เนตรรังษี - [[พัฒน์ เนตรรังษี]]
* ไม้เมืองเดิม - [[ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา]]
* ยาขอบ - [[โชติ แพร่พันธุ์]]
* แม่วัน - [[พระยาสุรินทราชา]]
* ศรีบูรพา - [[กุหลาบ สายประดิษฐ์]]
* ศรีอยุธยา - [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
* จิ๋ว บางซื่อ - พ.ญ. [[โชติศรี ท่าราบ]]
* อุษณา เพลิงธรรม - [[ประมูล อุณหธูป]]
* อ. สนิทวงศ์ - [[อุไร สนิทวงศ์]]
* อ.น.ก - [[พระยาอุปกิตศิลปสาร]] (นิ่ม กาญจนชีวะ) '''อ.''' มาจาก ''อุปกิตศิลปสาร'' '''น.''' มาจาก ''นิ่ม'' และ '''ก.''' มาจาก ''กาญจนชีวะ'' (นามปากกาอื่นๆ คือ ''อุนิกา'' และ ''อนึก คำชูชีพ'')
* น.ม.ส - [[พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส]] (กรมหมื่นพิทยาลงกรณ)
* ว. ณ ประมวญมารค - [[หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี (รัชนี) รังสิต]]
* พ. ณ ประมวลมารค - [[หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ รัชนี]]
* ภ. ณ ประมวลมารค - [[หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี]]
* ทมยันตี,ลักษณวดี,โรสลาเรน,กนกเรขา,มายาวดี - [[วิมล ศิริไพบูลย์]]
* ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า - [[วินิตา ดิถียนต์|รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์]]
* สมิงกะหร่องและแบตตลิ้งกรอบ,ผู้นำ,ม. ชูพินิจ,แม่อนงค์,เรไร,ผุสดี ,อาตมา,ลดารักษ์,นายดอกไม้ ,น้อย อินทนนท์,หนอนหนังสือ,เรียมเอง,อุมา,นายฉันทนา - [[มาลัย ชูพินิจ]]
* เทวรักษ์ - [[สันต์ ท.โกมลบุตร]]
* ปิยะพร ศักดิ์เกษม - [[นันทพร ศานติเกษม]]
* [[แพรเยื่อไม้]] - พระครูพิศาลธรรมโกศล
* [[เดือนวาด พิมวนา]] - [[พิมใจ จูกลิ่น]]
* [[วินทร์ เลียววาริณ]] - [[วินทร์ เลียววาริณ|วินทร์ เลี้ยววาริณ]]
* [[ดอกไม้สด]] - [[หม่อมหลวงบุปผา นิมมานเหมินท์]]
* [[กฤษณา อโศกสิน]], [[กัญญ์ชลา]], [[สุปปวาสา]], ญาดา - [[สุกัญญา ชลศึกษ์]]
* [[คร้าม ควนเปลว]], พงศ์พริ้ง - [[คำพูน บุญทวี]]
* [[ส.ศิวรักษ์]] - [[สุลักษณ์ ศิวรักษ์]]
* ญามิลา,วนาโศก,ปลาอ้วน -วิรัตน์ โตอารียฺมิตร
* [[อัญชัน]] - [[อัญชลี วิวัธนชัย]]
* [[ศิลา โคมฉาย]] - วินัย บุญช่วย
* [[คมทวน คันธนู]] - ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร
* ว.วชิรเมธี - [[พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี]]
* [[บินหลา สันกาลาคีรี]] - วุฒิชาติ ชุ่มสนิท
* วินนี่ เดอะ ปุ๊ - [[ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์]]
* [[มาลา คำจันทร์]] - เจริญ มาลาโรจน์
 
=== นามปากกาของของนักเขียนต่างประเทศ ===
ผู้ใช้นิรนาม