ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สามก๊ก เทพเจ้ากวนอู"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* Calvin Li เป็น [[จินกี๋]] (秦琪)
* [[Shao Bing]] เป็น [[เตียวเลี้ยว]] (張遼)
* [[ฟางจงซิ่น |อเล๊กซ์ ฟง]] เป็น [[เล่าปี่]] (劉備)
* [[Chin Siu-ho]] เป็น [[งันเหลียง]] (顏良)
* [[Chen Hong]] เป็น [[กำฮูหยิน]] (甘夫人)
ผู้ใช้นิรนาม