ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน"

(replaceViaLink)
==พระบรมวงศานุวงศ์==
*'''พระราชบิดา''': [[พระเจ้าจุงจง]] (중종, 中宗)
*'''พระราชมารดา''': พระมเหสีจังกยองจางคยอง ตระกูลยุน แห่งพาพยอง (장경왕후 윤씨, 章敬王后 尹氏)
 
*'''พระมเหสี''':
** พระมเหสีอินซอง ตระกูลปาร์ค แห่งนาจู (인성왕후 박씨, 仁聖王后 朴氏)
*'''พระสนม''':
 
**พระสนมซุกบิน ตระกูลยุน (숙빈 윤씨)
 
**พระสนมฮเยบิน ตระกูลจอง (혜빈 정씨)
 
*'''พระโอรส และ พระธิดา'''
** ไม่มี
 
{{เริ่มกล่อง}}
16

การแก้ไข