ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแม่ลาว"

(โรบอต แก้ไข: en:Mae Lao District)
 
==ประวัติ==
อำเภอแม่ลาวแยกตัวออกมาจากอำเภอเมืองเชียงรายเมือวันที่ [[31 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2536]] โดยมีฐานะเป็น '''กิ่งอำเภอแม่ลาว''' ประกอบไปด้วย 45 ตำบล ได้แก่ ตำบลดงมะดะ จอมหมอกแก้ว บัวสลี และป่าก่อดำ และโป่งแพร่<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=110|issue=74 ง|pages=19|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่ลาว|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/074/19.PDF|date=8 มิถุนายน 2536|language=}}</ref>
และต่อมากิ่งอำเภอแม่ลาวได้รับการยกฐานะให้เป็น '''อำเภอแม่ลาว''' เมื่อวันที่ [[5 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2539]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=113|issue=62 ก|pages=5-8|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเหนือคลอง อำเภอนายายอาม อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอรัษฎา อำเภอพุทธมณฑล อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอชำนิ อำเภอโนนดินแดง อำเภอปางมะผ้า อำเภอสนธิ อำเภอหนองม่วง อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอบุ่งคล้า อำเภอดอนมดแดง และอำเภอลืออำนาจ พ.ศ. ๒๕๓๙|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/A/062/5.PDF|date=20 พฤศจิกายน 2539|language=}}</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม