เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนไปรุ่นเดิม เนื้อหาใหม่เป็นการเผยแพร่แนวคิดใหม่ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลค้นคว้าต้นฉบับ
'''ปฏิวัติ''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: revolution ; [[ภาษาฝรั่งเศส|ฝรั่งเศส]]: Révolution) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากระบบเดิม ยกเลิกระบบเดิม ใช้ระบบใหม่ หรือ การรื้อโครงสร้างเดิมเป็นส่วนใหญ่ หรือจะใช้เป็นคำที่อธิบายว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น ปฏิวัติตนเอง คือปรับปรุงตัวเองใหม่ จากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นต้น
 
ในสังคมไทยมักสับสนในนิยามที่แน่ชัดระหว่างคำว่า'''[[ปฏิวัติ]]''' และ '''[[รัฐประหาร]]''' บางครั้งก็ใช้ทั้งสองคำรวมกันเป็น '''[[ปฏิวัติรัฐประหาร]]'''<ref>http://www.democrazy.in.th/forum/index.php?topic=654.0 ตัวอย่างของความสับสนของคำว่ารัฐประหาร ปฏิวัติ และปฏิวัติรัฐประหาร</ref>
 
==นิยาม==
* ในศตวรรษที่ 19 การแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสม์ (Communism) ทำให้ประเทศจำนวนมากเกิดการปฏิวัติการปกครองโดยประชาชน (People Revolution) ขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในประเทศที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยม/คอมมิวนิสม์
 
สำหรับในสังคมการเมืองไทยเกิดการปฏิวัติทางการเมืองขึ้นเพียงครั้งเดียวคือ [[การปฏิวัติสยาม]] ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นการปฏิวัติการปกครองโดยเปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monachy) กลายเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (Constitutional Monarchy) ส่วนการล้มล้างรัฐบาลในครั้งต่อมานั้นเป็นเพียงการรัฐประหาร เพราะไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ทว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ผู้นำของรัฐบาล หรือเป็นการยืดอายุของรัฐบาลอุปถัมป์อำนาจนิยม (Suzerain-Authoritarianism) ของสังคมไทยเพียงเท่านั้น<ref>พิสิษฐิกุล แก้วงาม. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (มธ 120) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.</ref>
 
แต่ก็มีความเห็นอีกด้านหนึ่ง ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็น'''[[ปฏิวัติรัฐประหาร]]''' เนื่องจากเป็นการใช้กำลัง ยึดอำนาจจาก รัฐบาลใน [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] [[รัชกาลที่ ๗]] ซึ่งเป็นรัฐบาลซึ่งบริหารปกครองรัฐสยามในสมัยนั้น และเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monachy) เป็น ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (Constitutional Monarchy) ด้วย จึงเป็นทั้งการ'''[[ปฏิวัติ]]''' และ'''[[รัฐประหาร]]''' ในคราวเีดียวกัน
 
ส่วนการล้มล้างรัฐบาลในครั้งต่อมานั้นเป็นเพียงการรัฐประหาร เพราะไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ทว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ผู้นำของรัฐบาล หรือเป็นการยืดอายุของรัฐบาลอุปถัมป์อำนาจนิยม (Suzerain-Authoritarianism) ของสังคมไทยเพียงเท่านั้น<ref>พิสิษฐิกุล แก้วงาม. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (มธ 120) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.</ref>
 
== อ้างอิง ==
130,269

การแก้ไข