ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐประหาร"

เพิ่มขึ้น 220 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
รัฐประหารหมายถึงการล้มล้าง[[รัฐบาล]]ที่บริหารปกครองรัฐในขณะนั้น แต่มิใช่การล้มล้างระบอบการปกครองหรือรัฐทั้งรัฐ และมิจำเป็นต้องมีการใช้ความรุนแรงหรือนองเลือดเสมอไป เช่นหากกลุ่มทหารอ้างว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศชาติผิดพลาด และจำเป็นต้องบังคับให้รัฐบาลพ้นจากอำนาจ จึงใช้กำลังบังคับให้ออกจากตำแหน่งและประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ทันที เยี่ยงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการก่อรัฐประหาร
 
ความพยามพยายามในการก่อรัฐประหารที่ไม่ประสบความสำเร็จมักถูกดำเนินคดีในข้อหา[[กบฎ]]
 
== นิยาม ==
คณะรัฐประหารในประเทศไทยที่ก่อการสำเร็จมักจะเรียกตนเองหลังก่อการว่า "คณะปฏิรูป" หรือ "คณะปฏิวัติ" เพื่อให้มีความหมายไปในเชิงบวก อย่างไรก็ตามมีผู้เสนอว่าการ "ปฏิวัติ" หรือ "อภิวัฒน์" ([[ภาษาฝรั่งเศส|ฝรั่งเศส]]: revolution) ซึ่งเป็นนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงครั้งเดียวคือเมื่อ [[การปฏิวัติสยาม|24 มิถุนายน พ.ศ. 2475]]
 
แต่ในความเห็นอีกมุมมองด้านหนึ่ง เสนอว่า การอ้างว่า การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ว่าเป็นการปฎิวัติ หรือ อภิวัฒน์ นั้น เป็นการเลือกใช้คำโดยบิดเบือน เพื่ออ้างความชอบธรรม และลบภาพไม่ดีของ การใช้กำลังยึดอำนาจรัฐจากรัฐบาล ของคณะราษฎร์ในการยึดอำนาจรัฐ ซึ่งน่าสังเกตุว่าเป็นวิธีการกล่าวอ้างของกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันกษัตริย์
 
จากข้อเท็จจริง เนื่อง การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นั้น เป็นการล้มล้างรัฐบาลใน [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] [[รัชกาลที่ ๗]] ซึ่งเป็นรัฐบาลที่บริหารปกครองรัฐ[[สยาม]]ในขณะสมัยนั้น ตรงตามนิยามของคำว่า '''[[รัฐประหาร]]''' จึงเป็นการรัฐประหาร และขณะเดียวกันก็เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง จาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มา(Absolute Monachy) กลายเป็น ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (Constitutional Monarchy) เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการปกครอง ตามนิยามของคำว่า '''[[ปฏิวัติ]]''' ในคราวเีดียวกัน จึงสมควรเรียกว่า '''[[ปฏิวัติรัฐประหาร]]'''
 
 
82

การแก้ไข