ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิวัติ"

เพิ่มขึ้น 296 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
/* ตัวอย่างของการปฏิวัติทางการเมืองในประวัติศาสตร์ทางการเมืองโลกRichard Pipes, "A Concise History of the Russian Revolution,"...
(/* ตัวอย่างของการปฏิวัติทางการเมืองในประวัติศาสตร์ทางการเมืองโลกRichard Pipes, "A Concise History of the Russian Revolution,"...)
(/* ตัวอย่างของการปฏิวัติทางการเมืองในประวัติศาสตร์ทางการเมืองโลกRichard Pipes, "A Concise History of the Russian Revolution,"...)
สำหรับในสังคมการเมืองไทยเกิดการปฏิวัติทางการเมืองขึ้นเพียงครั้งเดียวคือ [[การปฏิวัติสยาม]] ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นการปฏิวัติการปกครองโดยเปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monachy) กลายเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (Constitutional Monarchy)
 
แต่ก็มีความเห็นอีกด้านหนึ่ง ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็น '''[[ปฎิวัติปฏิวัติรัฐประหาร]]''' เนื่องจากเป็นการใช้กำลัง ยึดอำนาจจาก รัฐบาลใน [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] [[รัชกาลที่ ๗]] ซึ่งเป็นรัฐบาลซึ่งบริหารปกครองรัฐสยามในขณะนั้น และเปลี่ยนแปลงระบบอการปกครองด้วย จึงเป็นทั้งการ'''[[ปฏิวัติ]]''' และ'''[[รัฐประหาร]]''' ในคราวเีดียวกัน
 
ส่วนการล้มล้างรัฐบาลในครั้งต่อมานั้นเป็นเพียงการรัฐประหาร เพราะไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ทว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ผู้นำของรัฐบาล หรือเป็นการยืดอายุของรัฐบาลอุปถัมป์อำนาจนิยม (Suzerain-Authoritarianism) ของสังคมไทยเพียงเท่านั้น<ref>พิสิษฐิกุล แก้วงาม. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (มธ 120) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.</ref>
82

การแก้ไข