ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแปลงลาปลาส"

: <math> g(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ G(s) \} </math>
 
ตารางต่อไปนี้เป็นตารางคุณสมบัติของการแปลงลาปลาสด้านเดียว (unilateral Laplace transform):<ref>{{harv|Korn|Korn|1967|pp=226&ndash;227}}</ref>
 
{| class="wikitable"
! หมายเหตุ
|-
! [[ทฤษฎีระบบควบคุม#ภาวะเชิงเส้น]] (Linearity)
| <math> a f(t) + b g(t) \ </math>
| <math> a F(s) + b G(s) \ </math>
6,997

การแก้ไข