ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟ้า พูลวรลักษณ์"

 
=== ภาพยนตร์ ===
* พ.ศ. 2555 สร้างภาพยนตร์ เรื่อง เด็กสาว <ref name="นิตยสาร a day">นิตยสาร a day. volume 11 number 122 october 2010, สำนักพิมพ์ A day, 2553, หน้า 74. ISBN 977-1513-62000-9</ref> <ref name="ฟ้ายังฟ้าอยู่">วรพจน์ พันธุ์พงศ์, มีตำหนิ "ฟ้ายังฟ้าอยู่", สำนักพิมพ์ openbook, 2554, หน้า 93-99 ISBN 978-616-7347-387</ref>
 
== เชิงอรรถ==
ผู้ใช้นิรนาม