ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

* กรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี ([[เจ้าสามกรม]]) พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]
* [[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]]
* [[พระองค์เจ้าชายอรนิกา]] พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
* [[สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าสุพันธวงศ์ กรมขุนกษัตรานุชิต]] พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (รัชสมัย รัชกาลที่ 2)
* [[เจ้าจอมมารดาสำลี]] พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเป็นพระมเหสีใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์]] [[วังหน้า]]ในรัชกาลที่ 2
* [[พระองค์เจ้าหญิงกระษัตรี]] พระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]]<ref>[[ส.พลายน้อย]]. ''พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม''. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 248-249</ref>
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไกรสร กรมหลวงรักษ์รณเรศ]] (หม่อมไกรสร) พระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] (เป็นพระราชวงศ์องค์สุดท้ายที่ถูกสำเร็จโทษด้วยวิธีนี้<ref>[http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=531.0]</ref>)
 
41,626

การแก้ไข