ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์แดง)
| type_headman = ผู้อำนวยการ
| headman = ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
| type_secretary = รองผู้อำนวยการ<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
| secretary = นายปรีชาญ เดชศรี<br>นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม<br>นางดวงสมร คล่องสารา<br>นางสาวจารุวรรณ แสงทอง<br>นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ
| website = [http://www.ipst.ac.th www.ipst.ac.th]
| footnote = หน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
34,890

การแก้ไข