ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยอห์นอัครทูต"

moveCategory
(จอห์นอัครสาวก ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ยอห์นอัครทูต: ตามอ้างอิง และใช้ศัพท์คริสต์)
(moveCategory)
[[หมวดหมู่:นักบุญ]]
[[หมวดหมู่:มรณสักขีของคริสเตียน]]
[[หมวดหมู่:อัครสาวกสิบสององค์อัครทูต]]
[[หมวดหมู่:นักบุญในคริสต์ศตวรรษที่ 1]]
 
123,859

การแก้ไข