ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซล (คอลลอยด์)"

(lang-en)
|[[สีน้ำมัน]]||[[น้ำมัน]]||เม็ดสี||เม็ดสีกระจายตัวในน้ำมัน
|-
|[[ไซโตพลาสซึม]]||[[ไซโทซอล]]||ออร์แกนนิซึมออร์แกเนลล์||ออร์แกนนิซึมออร์แกเนลล์กระจายตัวในไซโทซอล
|}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[เจล]]
ผู้ใช้นิรนาม