ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| name = สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
| en_name = Office of the Auditor General of Thailand
| image = [[ไฟล์:Office of the Auditor General of Thailand.jpg|150px]]
| image =
| caption =
| address =
| footnote =
}}
'''สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน''' หรือ '''สตง.''' ({{lang-en|Office of the Auditor General of Thailand}} - OAG) เป็น[[องค์กรอิสระ]] อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ [[คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน]] มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดำเนินการอื่น ที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล โดยมี '''ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน''' (Auditor General) เป็นหัวหน้าสำนักงาน
 
== ประวัติ ==
55,355

การแก้ไข