ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Random01.png|thumb|rigth|230px|อาคารสถานที่]]
[[ไฟล์:456445.JPG|thumb|rigth|270px|อาคารสถานที่]]
[[ไฟล์:P1220025rr.jpg|thumb|rigth|230px|ภาพถ่ายมุมสูงี่]]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2463]] โดยเริ่มการการก่อตั้ง "'''โรงเรียนลวะศรี'''" ซึ่งเปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิง ณ พระที่นั่งจันทรพิศาล ใน[[พระนารายณ์ราชนิเวศน์]] ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "'''โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย"''' หลังจากนั้น ในปี [[พ.ศ. 2483]] ได้ย้ายโรงเรียนมาที่ถนนนารายณ์มหาราช พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น "'''โรงเรียนสตรีลพบุรี'''" และได้รับการยกฐานะเป็น "'''วิทยาลัยครูเทพสตรี'''" ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกในส่วนภูมิภาค
 
838

การแก้ไข