ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| group =[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)|กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
| type_headman = อธิบดี
| headman = อรพินท์พรทิพย์ วงศ์ชุมพิศปั่นเจริญ
| type_secretary = รองอธิบดี
| secretary = รัชนี เอมะรุจิ<br>ดร.นิพล โชติบาล
| secretary =
| website = http://www.deqp.go.th/
| footnote =
34,995

การแก้ไข