ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระครูโศภณธรรมาภรณ์ (จูม โชติโก)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
"พระครูโศภณธรรมาภรณ์" มีนามเดิม "จูม บุญพูล" เกิดเมื่อ เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. [[พ.ศ. 2441]] <ref>พระครูโศภนธรรมาภรณ์ (จูม โชติโก ป.ธ. ๓), [http://www.lib.ubu.ac.th/monkubon/file/MO13.pdf]</ref><ref>พระดีบ้านไผ่ใหญ่ หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ พระครูโศภณธรรมาภรณ์ (จูม โชติโก เปรียญธรรม 3 ประโยค) วัดเวฬุวัน อ่าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 8 – 10 เมษายน 2531</ref>
ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 3 ค่ำ ปีจอที่บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่ [[อำเภอม่วงสามสิบ]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]]
[[ไฟล์:วัดเวฬุวัน3.jpg‎|thumb|right|ซุ้มประตูโขง]]
== อุปสมบท ==
อุปสมบทวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 ได้เข้าพิธี[[อุปสมบท]] ณ ที่วัดสว่างวนาราม (ซึ่งเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งในหมู่บ้านไผ่ใหญ่) โดยมีเจ้าอธิการอุ่น จิตฺปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็น[[พระอุปัชฌาย์]]
[[ไฟล์:อุโบสถวัดเวฬุวัน3_(ไผ่ใหญ่).jpg‎jpg‎‎|thumb|right|ซุ้มประตูโขงพระอุโบสถ (ด้านหน้า)]]
[[ไฟล์:วัดเวฬุวัน5.jpg‎|thumb|right|พระอุโบสถเก่าแก่ (ด้านข้่าง)]]
== วุฒิทางธรรม ==
สอบได้[[เปรียญธรรม 3 ประโยค]]และ[[นักธรรมชั้นโท]]ในส่านักเรียน [[วัดเบญจมบพิตร]] กรุงเทพมหานคร <ref>พระครูโศภนธรรมาภรณ์ (จูม โชติโก ป.ธ. ๓), [http://www.lib.ubu.ac.th/monkubon/file/MO13.pdf]</ref> <ref>พระดีบ้านไผ่ใหญ่ หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ พระครูโศภณธรรมาภรณ์ (จูม โชติโก เปรียญธรรม 3 ประโยค) วัดเวฬุวัน อ่าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 8 – 10 เมษายน 2531</ref>
230

การแก้ไข