ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมาแก่ อันตราย"

 
== นักแสดง ==
=== นักแสดงหลัก ===
* [[สุเทพ โพธิ์งาม]] (เทพ) รับบท '''เป้ อูซี่''' หรือ '''เป้ ท่าทราย'''
* [[พลอย จินดาโชติ|พรพิชญ์ชญา จินดาโชติ]] (พลอย) รับบท '''ดาว เอ็มพีไฟว์'''
* [[อภิญญา สกุลเจริญสุข]] (สายป่าน) รับบท '''เพชร'''
=== นักแสดงสมทบ ===
* [[ชุมพร เทพพิทักษ์]]
* [[จรัล เพ็ชรเจริญ]] (สีเทา)
* [[โกวิท วัฒนกุล]] รับบท พ่อของดาว
* [[พนมกร ตังทัตสวัสดิ์]]
* [[วิยะดา อุมารินทร์]] รับบท แม่ของดาว
* [[โกวิท วัฒนกุล]]
* [[พนมกร ตังทัตสวัสดิ์]] รับบท หนุ่ม
* [[วิยะดา อุมารินทร์]]
* [[ชวนชื่น|อุดม ทรงแสง]] (ดม ชวนชื่น) รับบท เปิ้ล
* [[ชาติชาย จินดา]] (พ่อใหญ่ สภาโจ๊ก)
* [[แอนนา ชวนชื่น|เอนก อินทะจันทร์]] (แอนนา ชวนชื่น) รับบท เสี่ยเม้ง
* [[ชาติชาย จินดา]] (พ่อใหญ่ สภาโจ๊ก) รับบท จักษุแพทย์
* [[เห็ดเผาะ เชิญยิ้ม]]
* [[ดิเรก อมาตยกุล]]
* [[วสันต์ อุตตมะโยธิน]]
* [[เฉลิมศักดิ์ แย้มขะมัง]]
* [[ปราโมทย์ เทียนชัยเกิดศิลป์]]
=== นักแสดงรับเชิญ ===
* [[อารักษ์ อมรศุภศิริ]]
* [[ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข]] (โหน่ง ชะชะช่า) รับบท ตี๋ ไรเฟิล
* [[ศิริน หอวัง]] (คริส) รับบท คริส สไตย์เออร์
* [[อดิเรก วัฏลีลา]]
* [[บุญถิ่น ทวยแก้ว]]
* [[บุดด้า เบลส]]
 
== งานสร้าง ==
ผู้ใช้นิรนาม