ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการค้าภายใน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| headman = นางวัชรี วิมุกตายน
| type_secretary = รองอธิบดี
| secretary = นางผุสดี กำปั่นทอง<br>นายวิชัย โภชนกิจ<br>นายวิชัย โกอุดมวิทย์
| secretary = นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร<br>นางจินตนา ชัยยวรรณาการ<br>นายวีระศักดิ์ วิสุทธาธรรม
| website = [http://www.dit.go.th DIT.go.th]
| footnote =
34,890

การแก้ไข