ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซูเปอร์ฮีโร่ ไทม์"

| [[โกไคเจอร์]]
| มาสค์ไรเดอร์โอซ์ <br> [[มาสค์ไรเดอร์โฟร์เซ]] <br/>
| ใช้เสียงของโมบายล์เรตมาบรรยายในช่วงเปิดรายการ และ ใช้เสียงของนักแสดงจากทั้งโกไคเจอร์ และ มาสค์ไรเดอร์โอซ์ มาสค์ไรเดอร์โฟร์เซมาเป็นผู้บรรยายในช่วงปิดรายการ
|}
</center>
109

การแก้ไข