ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

 
== ผู้อำนวยการ ==
ผู้อำนวยการ สวทช. ดำรงตำแหน่งวาระละ 43 ปี ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 วาระ{{อ้างอิง}}
{| class="wikitable"
|-
| [[ไพรัช ธัชยพงษ์|ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์]]
| 2
| [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2541]]- [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 25492547]]
|-
| 3
| [[ศักรินทร์ ภูมิรัตน|รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน]]
| 12
| [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 25492547]]- [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2553]]
|-
| 4
ผู้ใช้นิรนาม