ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมาแก่ อันตราย"

* [[ชุมพร เทพพิทักษ์]]
* [[จรัล เพ็ชรเจริญ]] (สีเทา)
* [[พนมกร ตังทัตสวัสดิ์]]
* [[ชาติชาย จินดา]] (พ่อใหญ่ สภาโจ๊ก)
* [[โกวิท วัฒนกุล]]
* [[แอนนา ชวนชื่น]]
* [[วิยะดา อุมารินทร์]]
* [[ชาติชาย จินดา]] (พ่อใหญ่ สภาโจ๊ก)
* [[แอนนา ชวนชื่น|เอนก อินทะจันทร์]] (แอนนา ชวนชื่น)
* [[เห็ดเผาะ เชิญยิ้ม]]
 
== งานสร้าง ==
ผู้ใช้นิรนาม