ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพัฒนานิคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต แก้ไข: en:Phatthana Nikhom District)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองลพบุรี]]และ[[อำเภอโคกสำโรง]]
 
== การแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอพัฒนานิคมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 [[ตำบล]] 89 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
 
|}
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอพัฒนานิคมประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 11 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัว
* '''เทศบาลตำบลพัฒนานิคม ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพัฒนานิคม
* '''เทศบาลตำบลดีลัง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดีลังทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลพัฒนานิคม เขาพระยาเดินธง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพัฒนานิคม)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องสาริกาทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะนาวหวานทั้งตำบล
163,646

การแก้ไข