ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงข่ายสามเหลี่ยมของรูปหลายเหลี่ยม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ส่วนความซับซ้อนทางด้านเวลาของอัลกอริทึมในการหาโครงข่ายสามเหลี่ยมของรูปสามเหลี่ยมที่มีรูภายในนั้นจะใช้เวลาเป็น <math>\Omega(n log n)</math>
 
==เนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง==
* http://sigbjorn.vik.name/projects/Triangulation.pdf, An Implementation of a Near-Linear Polygon
Triangulation Algorithm for General Polygons
* [http://computacion.cs.cinvestav.mx/~anzures/geom/triangulation.php Demo as Flash swf], A Sweep Line algorithm.
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Catalan_number], Catalan Number
 
 
23

การแก้ไข