ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาจหาญ ทรงงามทรัพย์"

(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
 
== ประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนระดับสโมสร ==
* ผู้ฝึกสอนทีม Bangkokglass FC Phuketปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
* ผู้ฝึกสอนทีม FC Phuket ปี พ.ศ. 2552-2553
* ผู้ฝึกสอนทีมโอสถสภา เอ็ม 150 ปี พ.ศ. 2551-2552
* ผู้ฝึกสอนทีม บินห์ดิน (เวียดนาม ) ปี ค.ศ. 2005
* ผู้ฝึกสอนทีม ฮองอันยาลาย (เวียดนาม ) ปี ค.ศ. 2003-2005
* ผู้ฝึกสอนทีมโอสถสภา เอ็ม 150
* ผู้ฝึกสอนทีม FC Phuket
* ผู้ฝึกสอนทีมสมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
* ผู้ฝึกสอนทีมธนาคารกรุงไทย
* ผู้ฝึกสอนทีมธนาคารกรุงเทพ ปี พ.ศ. 2524-2531
* ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 2
* ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมมศว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519
 
== ประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลเยาวชน, ทีมชาติไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม