ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ISO 3166-2:LA"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
|}
{| width="800" style="table-layout: fixed;" align="center"
|-
| valign="top" |
{|
|-
|}
{| width="800" style="table-layout: fixed;" align="center"
|-
| valign="top" |
{|