ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ISO 3166-2:LA"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
<big>'''จังหวัด (แขวง)'''</big>
{| width="800" style="table-layout: fixed;" align="center"
{| class="wikitable sortable"
|-
| valign="top" |
! รหัส !! ชื่อภาษาไทย !! ชื่อภาษาลาว
{|
|-
! LA-AT
| '''LA-AT''' || [[แขวงอัตปือ|อัตปือ]] || (ແຂວງອັດຕະປື)
|-
! LA-BK
| '''LA-BK''' || [[แขวงบ่อแก้ว|บ่อแก้ว]] || (ແຂວງບໍ່ແກ້ວ)
|-
! LA-BL
| '''LA-BL''' || [[แขวงบริคำไชย|บริคำไชย]] || (ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ)
|-
! LA-CH
| '''LA-CH''' || [[แขวงจำปาศักดิ์|จำปาศักดิ์]] || (ແຂວງຈໍາປາສັກ)
|-
! LA-HO
| '''LA-HO''' || [[แขวงหัวพัน|หัวพัน]] || (ແຂວງຫົວພັນ)
|-
! LA-KH
| '''LA-KH''' || [[แขวงคำม่วน|คำม่วน]] || (ແຂວງຄໍາມ່ວນ)
|-
! LA-LM
| '''LA-LM''' || [[แขวงหลวงน้ำทา|หลวงน้ำทา]] || (ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ)
|-
! LA-LP
| '''LA-LP''' || [[แขวงหลวงพระบาง|หลวงพระบาง]] || (ແຂວງຫຼວງພະບາງ)
|-
! LA-OU
| '''LA-OU''' || [[แขวงอุดมไชย|อุดมไชย]] || (ແຂວງອຸດົມໄຊ)
|-
! LA-PH
| '''LA-PH''' || [[แขวงพงสาลี|พงสาลี]] || (ແຂວງຜົ້ງສາລີ)
|-
! LA-SV
| '''LA-SL''' || [[แขวงสาละวัน|สาละวัน]] || ແຂວງສາລະວັນ
| '''LA-SV''' || [[แขวงสุวรรณเขต|สุวรรณเขต]] || (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)
|-
! LA-VI
| '''LA-SV''' || [[แขวงสุวรรณเขต|สุวรรณเขต]] || ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
| '''LA-VI''' || [[แขวงเวียงจันทน์|เวียงจันทน์]] || (ແຂວງວຽງຈັນ)
|-
! LA-XA
| '''LA-VI''' || [[แขวงเวียงจันทน์|เวียงจันทน์]] || ແຂວງວຽງຈັນ
| '''LA-XA''' || [[แขวงไชยบุรี|ไชยบุรี]] || (ແຂວງໄຊຍະບູລີ)
|-
! LA-XE
| '''LA-XA''' || [[แขวงไชยบุรี|ไชยบุรี]] || ແຂວງໄຊຍະບູລີ
| '''LA-XE''' || [[แขวงเซกอง|เซกอง]] || (ແຂວງເຊກອງ)
|-
! LA-XI'
| '''LA-XE''' || [[แขวงเซกอง|เซกอง]] || ແຂວງເຊກອງ
| '''LA-XI''' || [[แขวงเชียงขวาง|เชียงขวาง]] || (ແຂວງຊຽງຂວາງ)
|-
| '''LA-XI''' || [[แขวงเชียงขวาง|เชียงขวาง]] || ແຂວງຊຽງຂວາງ
|}