ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องวิกิพีเดีย:โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่"

หน้าใหม่: ตามที่คุณชูวิทย์ได้ประกาศและสาบานต่อประชาชนว่า จะขออาสาเป...
(หน้าใหม่: ตามที่คุณชูวิทย์ได้ประกาศและสาบานต่อประชาชนว่า จะขออาสาเป...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม