ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==สมณศักดิ์==
* พ.ศ. 2523 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกที่ “พระครูศรีปัญญาคุณ”
* พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (เฉลิมพระเกียรติ) ที่ “พระมงคลกิตติธาดา” ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530
 
== มรณภาพ ==
230

การแก้ไข