ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox Person
{{กล่องข้อมูล เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์
|พระนาม name = หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา
|สี =
|ภาพ image = หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา01.jpg
|คำบรรยายภาพ caption = ภาพนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายให้ด้วยฝีพระหัตถ์และทรงตั้งไว้ในห้องพระบรรทม
|ภาพกว้าง =
| birth_name = เจ้าศรี ณ น่าน
|คำบรรยายภาพ =ภาพนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายให้ด้วยฝีพระหัตถ์และทรงตั้งไว้ในห้องพระบรรทม
| birth_date = [[19 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2431]]
|พระนาม = หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา
| birth_place =
|พระนามเต็ม = หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา
| death_date = [[25 กันยายน]] [[พ.ศ. 2521]] (90 ปี)
|ฐานันดร = หม่อม
| residence =
|เกิด =
| nationality =
|อสัญกรรม =
| known_for =
|พระอิสริยยศ = ชายาใน[[หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร]]
| employer =
|พระราชบิดา =[[พระเจ้าสุริยะพงศ์ผริตเดช]]
| occupation =
|บิดา =
| height =
|พระราชมารดา = หม่อมศรีคำ
|มารดา term =
|พระราชบิดา parents = [[พระเจ้าสุริยะพงศ์ผริตเดช]]<br>หม่อมศรีคำ ณ น่าน
|มารดา =
|พระอิสริยยศ spouse = ชายาใน[[หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร]]
|พระชายา =
|บุตร/ธิดา =children = หม่อมราชวงศ์อนุพร กฤดากร </br>หม่อมราชวงศ์เพ็ญศรี กฤดากร
|ชายา =
|หม่อม relatives =
| signature =
|พระราชสวามี =
| website =
|พระสวามี = [[หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร]]
| footnotes =
|พระโอรส/ธิดา =
|บุตร/ธิดา = หม่อมราชวงศ์อนุพร กฤดากร </br>หม่อมราชวงศ์เพ็ญศรี กฤดากร
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
}}