ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==หน้าที่การงาน==
===ด้านการปกครอง===
* พ.ศ. 2517 ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดม่วงสามสิบ
* พ.ศ. 2518 ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
* พ.ศ. 2530 ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
* พ.ศ. 2531 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
 
===ด้านการศึกษา===
เมื่อจบเปรียญธรรม 6 ประโยค ก็เดินทางกลับบ้านเกิดและจำพรรษาที่วัดหนองขุ่น ได้ตั้งสำนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้พระภิกษุสามเณร เปิดสอนโดยทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่ทั้งแผนกธรรมและบาลี ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนตามแบบอย่างสำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
นอกจากจัดการเรียนการสอนแผนกธรรมและบาลีแล้ว สำนักเรียนหนองขุ่น ยังได้จัดให้มีการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์เพิ่มเติมให้แก่ลูกศิษย์ในสำนักเรียนด้วย ทำให้สำนักเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป พระภิกษุสามเณรจากจังหวัดใกล้เคียงจึงเดนทางมาศึกษาจำนวนมาก ในแต่ละปี ลูกศิษย์ของสำนักเรียนวัดหนองขุ่นสามารถสอบนักธรรม และเปรียญธรรมได้จำนวนมาก <ref>วัดหนองขุ่น อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี, [http://www.nongkhun.org/]</ref>
แม้เมื่อภายหลังท่านได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แล้วจะไม่ได้ทำการสอน แต่ท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักเรียนวัดหนองขุ่น <ref>ประมวลภาพประทับใจ, [http://www.nongkhun.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=76]</ref>
 
==การปฏิบัติวิปัสสนาธุระ==
* พ.ศ. 2508 ได้พบกับพระโพธิญาณเถร (ชา สุภฺทโท) หรือ “หลวงปู่ชา เจ้าอาวาส วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นครั้งแรกที่วัดหนองหลัก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี แต่ด้วยมิจฉาทิฏฐิและยึดอัตตาในภูมิปริยัติของตน ซึ่งเป็นถึงเปรียญธรรม 6 ประโยค จึงยังไม่เกิดความเลื่อมใสมากนักจนกระทั่งได้อ่านหนังสือ “วิปัสสนาสาร” ของวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระครูอรรคธรรมวิจารย์พระอุปัชฌาย์มอบให้จึงเริ่มคิดที่จะศึกษาด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างจริงจัง
* พ.ศ. 2511 จึงตัดสินใจเดินทางไปวัดหนองป่าพง เพื่อทดลองศึกษาดูก่อน เมื่อเหยียบย่างเข้าไปในวัดหนองป่าพงครั้งแรก ก็เกิดความรู้สึกประทับใจในความสะอาดร่มรื่น สงบเงียบ พระภิกษุสามเณรภายในวัดทำกิจวัตรด้วยความสำรวมระวัง จึงกราบฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชา<ref>พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต ป.ธ.6),[http://www.lib.ubu.ac.th/monkubon/file/MO34.pdf]</ref> ท่านได้ปฏิบัติรับใช้ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ผู้เป็นอาจารย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ ได้รับการฝึกหัดขัดเกลาจนทำให้ลดมานะทิฐิ มีศิลาจารวัตรที่งดงาม ตามวัตรปฏิบัติของพระภิกษุวัดหนองป่าพง จนกระทั่งพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ได้ส่งไปเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์) สาขาวัดหนองป่าพงที่ 7 อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 
==สมณศักดิ์==
230

การแก้ไข