ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) นามเดิม สมชาย พุกพุ่มพวง เกิดเมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม [[พ.ศ. 2490]] เป็นชาวจังหวัด[[นครปฐม]]
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) นามเดิม สมชาย พุกพุ่มพวง เกิดเมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม [[พ.ศ. 2490]] เป็นชาวจังหวัด[[นครปฐม]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2501]] ได้บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรกที่วัดท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.[[นครปฐม]] โดยมีพระวินัยวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดท่าตำหนัก เป็น[[พระอุปัชฌาย์]] บรรพชาครั้งที่สองที่[[วัดเทพศิรินทราวาส]] กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม [[พ.ศ. 2509]] โดยมีพระธรรมธัชมุนี (เอื้อน ชินทัตโต) เจ้าอาวาส[[วัดเทพศิรินทราวาส]]ในขณะนั้นเป็น[[พระอุปัชฌาย์]] และสมเด็จพระธีรญาณมุนีได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ใน[[ธรรมยุติกนิกาย]] ณ พัทธสีมาวัด[[เทพศิรินทราวาส]] เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม [[พ.ศ. 2510]] โดยมีพระธรรมธัชมุนี (เอื้อน ชินทัตโต) เป็น[[พระอุปัชฌาย์]] พระวินัยวงศาจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิมลญาณโสภณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยสมเด็จพระธีรญาณมุนีได้ศึกษา[[พระปริยัติธรรม]]จนสำเร็จ[[นักธรรมเอก]]และ[[เปรียญธรรม]] 8 ประโยค
 
== บรรพชาและอุปสมบท ==
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) นามเดิม สมชาย พุกพุ่มพวง เกิดเมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม [[พ.ศ. 2490]] เป็นชาวจังหวัด[[นครปฐม]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2501]] ได้บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรกที่วัดท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.[[นครปฐม]] โดยมีพระวินัยวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดท่าตำหนัก เป็น[[พระอุปัชฌาย์]] บรรพชาครั้งที่สองที่[[วัดเทพศิรินทราวาส]] กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม [[พ.ศ. 2509]] โดยมีพระธรรมธัชมุนี (เอื้อน ชินทัตโต) เจ้าอาวาส[[วัดเทพศิรินทราวาส]]ในขณะนั้นเป็น[[พระอุปัชฌาย์]] และสมเด็จพระธีรญาณมุนีได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ใน[[ธรรมยุติกนิกาย]] ณ พัทธสีมาวัด[[เทพศิรินทราวาส]] เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม [[พ.ศ. 2510]] โดยมีพระธรรมธัชมุนี (เอื้อน ชินทัตโต) เป็น[[พระอุปัชฌาย์]] พระวินัยวงศาจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิมลญาณโสภณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยสมเด็จพระธีรญาณมุนีได้ศึกษา[[พระปริยัติธรรม]]จนสำเร็จ[[นักธรรมเอก]]และ[[เปรียญธรรม]] 8 ประโยค
 
== ตำแหน่งงานปกครองคณะสงฆ์ ==
230

การแก้ไข