ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ตำแหน่ง = เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุติ),รองแม่กองธรรมสนามหลวง,เลขาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย,กรรมการ[[มหาเถรสมาคม]]
}}
'''สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) ''' เจ้าอาวาส[[วัดเทพศิรินทราวาส]] กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 1-2-3-12 และ 13 [[(ธรรมยุต)]], กรรมการมหาเถรสมาคมและรอง[[แม่กองธรรมสนามหลวง]]
'''สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) ''' เป็น[[พระสงฆ์]][[ธรรมยุติกนิกาย]] ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 1-2-3-12 และ 13[[ธรรมยุต]] [[กรรมการมหาเถรสมาคม]] และ[[รองแม่กองธรรมสนามหลวง]] เจ้าอาวาส[[วัดเทพศิรินทราวาส]] ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้นเป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ]]เมื่อปี [[พ.ศ. 2553]] โดยมี[[ราชทินนาม]]ตามจารึกในสุพรรณบัฏว่า '''สมเด็จพระธีรญาณมุนี ศรีชินทัตตวรางกูร วิบูลสีลาจารวิมล คณโสภณเลขาธิกร สุนทรปริยัติดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี''' <ref>มงคล[[ข่าวสด]]. (2553,10 ธันวาคม).''โปรดเกล้าฯสถาปนา 2 สมเด็จ'รูปใหม่''.[ออนไลน์], [http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERTJNREV5TVRJMU13PT0=]</ref><ref>ประกาศสถาปนาอิสริยยศพระสงฆ์ สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ รวม 6 รูป', [http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1292417640&grpid=&catid=19&subcatid=1903]</ref>
 
'''สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) ''' เป็น[[พระสงฆ์]][[ธรรมยุติกนิกาย]] ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 1-2-3-12 และ 13[[ธรรมยุต]] [[กรรมการมหาเถรสมาคม]] และ[[รองแม่กองธรรมสนามหลวง]] เจ้าอาวาส[[วัดเทพศิรินทราวาส]] ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้นเป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ]]เมื่อปี [[พ.ศ. 2553]] โดยมี[[ราชทินนาม]]ตามจารึกในสุพรรณบัฏว่า '''สมเด็จพระธีรญาณมุนี ศรีชินทัตตวรางกูร วิบูลสีลาจารวิมล คณโสภณเลขาธิกร สุนทรปริยัติดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี''' <ref>มงคล[[ข่าวสด]]. (2553,10 ธันวาคม).''โปรดเกล้าฯสถาปนา 2 สมเด็จ'รูปใหม่''.[ออนไลน์], [http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERTJNREV5TVRJMU13PT0=]</ref><ref>ประกาศสถาปนาอิสริยยศพระสงฆ์ สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ รวม 6 รูป', [http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1292417640&grpid=&catid=19&subcatid=1903]</ref>
 
== ประวัติ ==
230

การแก้ไข