ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''พระมงคลกิตติธาดา (หลวงพ่อมหาอมร เขมจิตฺโตจิตโต ปธ. 6) ''' (2474-2553) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์และเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและศิษยานุศิษย์ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ท่านเป็นพระปฏิบัติด้านวิปัสสนากรรมฐาน โดยเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆ ของ[[พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)]] วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 
== ชาติกำเนิด ==
พระมงคลกิตติธาดา (หลวงพ่อมหาอมร เขมจิตโต ปธ. 6) เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2474 ในตระกูลบุตรศรี(ตรงกับวันจันทร์แรม 11 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะแม) ที่บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี <ref>พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต ป.ธ.6),[http://www.lib.ubu.ac.th/monkubon/file/MO34.pdf]</ref><ref>พระมงคลกิตติธาดา (พระมหาอมร เขมจิตโต) ศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่ชา,[http://guideubon.com/news/view.php?t=115&s_id=1814&d_id=1814&page=2&start=1]</ref> บิดาชื่อนายหลอด บุตรศรี มารดาชื่อ นางกว้าง บุตรศรี มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นบุตรคนที่ 2
 
 
== ประวัติ ==
พระมงคลกิตติธาดา (หลวงพ่อมหาอมร เขมจิตโต ปธ. 6) เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2474 ในตระกูลบุตรศรี ที่บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี <ref>พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต ป.ธ.6),[http://www.lib.ubu.ac.th/monkubon/file/MO34.pdf]</ref><ref>พระมงคลกิตติธาดา (พระมหาอมร เขมจิตโต) ศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่ชา,[http://guideubon.com/news/view.php?t=115&s_id=1814&d_id=1814&page=2&start=1]</ref>
 
==บรรพชา-อุปสมบท-การศึกษา==
หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านหนองขุ่นขณะที่มีอายุได้ 13 ปี ก่อนจะบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดหนองขุ่น บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2487 โดยมีพระครูอัครธรรมวิจารณ์ (เลิศ ฉนโน) เจ้าอาวาสวัดหนองหลัก เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากบรรพชาสามเณรอมร บุตรศรีก็ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนโดยสามารถสอบได้นักธรรมตรีได้ในปีแรกที่บรรพชา และสอบได้นักธรรมโทในอีก 2 ปีถัดมา หลังจากนั้นท่านเริ่มมีความคิดอยากจะไปศึกษาต่อในตัวเมืองอุบลราชธานี แต่พระอุปัชฌาย์แนะให้ไปเรียนที่กรุงเทพฯ โดยฝากให้ไปอยู่กับท่านเจ้าคุณปริยัติยานุรักษ์ ที่วัดทองนพคุณ คณะ 10 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยสามเณรอมร บุตรศรีก็็เดินทางเข้ามาศึกษาบาลีไวยากรณ์ต่อที่วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร ในปีพ.ศ. 2491 ท่านมีความอุตสาหวิริยะจนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค (ได้คะแนนเต็มทุกวิชา) และสอบได้นักธรรมชั้นเอกในปี พ.ศ.2494 ขณะที่ยังเป็นสามเณร
จนกระทั่งอายุครบ 20 ปี (พ.ศ. 2494) ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพวิมล (ชุ่ม ติสาโร ปธ.3) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระภัทรมุนี (อิ๋น ภัทรมุนี ป.ธ. 9) เป็นพระ
กรรมวาจารย์ พระปริยัตยานุรักษ์ (สมบูรณ์ เตมิโย ปธ. 5) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และพระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน ปธ.9) เป็นพระธรรมวาจาจารย์ หลังจากอุปสมบทท่านก็ยังไม่ได้ละมานะที่จะเรียนบาลี โดยท่านสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยคในปี พ.ศ.2497 และในปี พ.ศ.2499 ท่านได้เดินทางกลับวัดหนองขุ่น ท่านเป็นเปรียญธรรมรูปแรกของบ้านหนองขุ่น <ref>ประวัติพระมงคลกิตติธาดา ,[http://watnongkhun.thde.com/-View.php?N=7]</ref>
230

การแก้ไข