ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ชาตภูมิ ==
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เกิด ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ที่บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัด[[อุบลราชธานี]] (ปัจจุบันเป็น[[จังหวัดอำนาจเจริญ]]) โยมบิดาชื่อช่วย โยมมารดาชื่อกา สกุล ก่อบุญ เป็นบุตรคนที่ ๔ ในจำนวนพี่น้อง ๑๑ คน <ref>สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.๙), [[http://www.watbankaobo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=175:2010-01-03-14-55-42&catid=36]]</ref> นอกจากเจ้าประคุณสมเด็จฯ แล้วยังมีผลผลิตทางธรรมจากบ้านบ่อชะเนงและเป็นญาติกับเจ้าประคุณสมเด็จฯ อีก ๒ รูป คือ [[หลวงปู่ขาว อนาลโย]] และพระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม มหาวิริโย ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง และ[[เจ้าคณะจังหวัด]]อำนาจเจริญ (รูปปัจจุบัน) <ref>๓ พี่น้องแห่งบ้านบ่อชะเนงผู้เจริญในธรรม, [[http://www.watsamphan.com/oldpic/somdej90/004.html]]</ref>
นอกจากเจ้าประคุณสมเด็จฯ แล้วยังมีผลผลิตทางธรรมจากบ้านบ่อชะเนงและเป็นญาติกับเจ้าประคุณสมเด็จฯ อีก ๒ รูป คือ [[หลวงปู่ขาว อนาลโย]] และพระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม มหาวิริโย ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง และ[[เจ้าคณะจังหวัด]]อำนาจเจริญ (รูปปัจจุบัน) <ref>๓ พี่น้องแห่งบ้านบ่อชะเนงผู้เจริญในธรรม, [[http://www.watsamphan.com/oldpic/somdej90/004.html]]</ref>
== บรรพชาและอุปสมบท ==
230

การแก้ไข