ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงปู่ขาว อนาลโย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ชาติภูมิ ==
 
หลวงปู่ขาว อนาลโย นามเดิมชื่อ ขาว โคระถา เกิด[[วันอาทิตย์]]ที่ [[28 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2431]] [[ปีชวด]] ที่บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ [[จังหวัดอุบลราชธานี]] (ปัจจุบันขึ้นกับตำบลหนองแก้ว [[อำเภอหัวตะพาน]] [[จังหวัดอำนาจเจริญ]]) บิดาชื่อ พั่ว โคระถา มารดาชื่อ รอด โคระถา มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน 7 คน ท่านเป็นคนที่ 4 ทำอาชีพหลักของครอบครัว คือ ทำนาและค้าขาย ต่อมาท่านได้สมรสกับนางมี โคระถา เมื่อ [[พ.ศ. 2452]] ขณะอายุได้ 20 ปี มีบุตรด้วยกัน 3 คน ใช้ชีวิตคู่ได้ 11 ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา นอกจากหลวงปู่ขาวแล้วยังมีผลผลิตทางธรรมจากบ้านบ่อชะเนงและเป็นญาติกับหลวงปู่ขาว อีก ๒ รูป คือ [[สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร)]] เจ้าอาวาสวัดวัดสัมพันธวงศาราม [[พระอารามหลวง]]ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร, [[กรรมการกรุงเทพมหาเถรสมาคม]], คณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนคร <ref>ฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถระ), [[http://www.watsamphan.com/oldpic/somdej90/]]</ref>และพระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม มหาวิริโย ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง และเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (รูปปัจจุบัน) <ref>๓ พี่น้องแห่งบ้านบ่อชะเนงผู้เจริญในธรรม, [[http://www.watsamphan.com/oldpic/somdej90/004.html]]</ref>
 
== อุปสมบท ==
230

การแก้ไข