ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลในประเทศไทย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#[[เทศบาลตำบล]] ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 12 คน
#[[เทศบาลเมือง]] ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 18 คน
#[[เทศบาลนคร]] ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 2420 คน
ทั้งนี้ [[สภาเทศบาล]]ประกอบไปด้วยประธานสภาเทศบาลหนึ่งคนและรองประธานสภาเทศบาลสองคน
 
ผู้ใช้นิรนาม