ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมึก (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
("หมึก" ไม่ได้เป็นคำด่าในตัวมันเอง, ประกอบกับไม่ใช่หน้ารวมนิยาม)
** [[ผงหมึก]] - หมึกชนิดผง สำหรับ[[เครื่องพิมพ์เลเซอร์]]และ[[เครื่องถ่ายเอกสาร]]
** [[หมึกล่องหน]]
* [[หมึก (สัตว์น้ำ)]] หรือ ปลาหมึก - สัตว์กลุ่มหนึ่ง ในไฟลัม[[มอลลัสก์]]
* [[ปลาน้ำหมึก]] - ปลาน้ำจืดใน[[วงศ์ปลาตะเพียน]] ''Opsarius pulchellus''
* [[สีหมึก (นักแสดง)]]
* สีหมึก - ชื่อเรียกอย่างหนึ่งของ[[สีผสมอาหาร]]
 
{{วิกิพจนานุกรม|หมึก}}
{{แก้กำกวม}}
ผู้ใช้นิรนาม