ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพิชัย"

== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอพิชัยประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 13 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลท่าสัก]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าสัก
* '''[[เทศบาลตำบลในเมือง]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลในเมือง
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลในเมือง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดาราทั้งตำบล
2,875

การแก้ไข