ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนหัวหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| motto = ปญฺญา โลกฺสมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
| song = มารช์โรงเรียนหัวหิน
| color = [[สีฟ้า|{{แถบสีสามกล่อง|#0BFFF00CCFF}} สีฟ้า]]-[[สีขาว|{{แถบสีสามกล่อง|#FFFFFF}} สีขาว]]
| campus =
| branch =
95

การแก้ไข