ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุโมงค์ผาเมือง"

 
=== รอบปฐมทัศน์ ===
[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]] จะเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ อุโมงค์ผาเมือง รอบปฐมทัศน์การกุศล ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย [[พารากอนซีนีเพล็กซ์]] โดยรายได้จากการฉายหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐<ref>http://www.sahamongkolfilm.com/th/indexSiteNews.php?id=880</ref><ref>http://www.sahamongkolfilm.com/th/indexSiteNews.php?id=893</ref>
 
== การตอบรับ ==
ผู้ใช้นิรนาม