ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย
{{สั้นมาก}}
| ชื่อ = คณะเศรษฐศาสตร์<br />มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
'''คณะเศรษฐศาสตร์''' [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2507 เดิมเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] และได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะเมื่อ วันที่ [[28 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2535]] จัดการเรียนการสอนในสาขา[[เศรษฐศาสตร์]] ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก '''ตราประจำคณะคือตราฟันเฟืองรวงข้าว สีประจำคณะคือสีบานเย็น (Deep Pink :FF1493 )'''
| ชื่ออังกฤษ = Faculty of Economics,<br />Chiang Mai University
| ชื่อย่อ =
| ภาพ = [[ไฟล์:CMU_Logo.png|180px|ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
| วันที่ก่อตั้ง = [[28 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2535]]
| คณบดี = [[พิสิฐ ลี้อาธรรม|ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม]]
| สีประจำคณะ = {{color box|#ff1493}} สีบานเย็น
| สัญลักษณ์คณะ = ฟันเฟืองรวงข้าว
| ที่อยู่ = [[ตำบลสุเทพ]] [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] [[จังหวัดเชียงใหม่]]
| เว็บ = [http://www.econ.cmu.ac.th www.econ.cmu.ac.th]
}}
'''คณะเศรษฐศาสตร์''' [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]''' ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2507]] เดิมเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] และได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะเมื่อ วันที่ [[28 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2535]] จัดการเรียนการสอนในสาขา[[เศรษฐศาสตร์]] ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก '''ตราประจำคณะคือ ตราฟันเฟืองรวงข้าว สีประจำคณะ คือ สีบานเย็น (Deep Pink :FF1493 )'''
 
== หลักสูตร ==
'''ปัจจุบัน''' คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
* '''ระดับปริญญาตรี''' ชื่อปริญญา ''' เศรษฐศาสตรบันฑิต (B.Econ)''' มีการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ
 
** ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ
'''ระดับปริญญาตรี''' ชื่อปริญญา''' เศรษฐศาสตรบันฑิต (B.Econ)''' มีการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ
'''ภาคปกติ''' เรียนในเวลาราชการ** '''ภาคพิเศษ''' เรียนนอกเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ 16.30-19.30 น. และวันเสาร์ 09.30-12.30 น.) และ หลักสูตร '''นานาชาติ''' (เดิมคือ Bilingual Program) ซึ่งเรียนในเวลาราชการ ใช้เวลาเรียน 7ภาคการศึกษาปกติ และเรียนหลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องอีก 3ภาคการศึกษาปกติ รวม 2ปริญญา ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี
** หลักสูตรนานาชาติ (เดิมคือ Bilingual Program) ซึ่งเรียนในเวลาราชการ ใช้เวลาเรียน 7 ภาคการศึกษาปกติ และเรียนหลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องอีก 3ภาคการศึกษาปกติ รวม 2ปริญญา ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี
 
* '''ระดับปริญญาโท''' ชื่อปริญญา ''' เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Econ.)''' 4 รูปแบบการเรียนการสอน คือ '''ภาคปกติ''' 4ภาคการศึกษาปกติในเวลาราชการ '''ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)''' 4 ภาคการศึกษา''' ภาคพิเศษ (เรียนตอนเย็น 1ปีการศึกษา)''' และ '''นานาชาติ''' (เดิมเป็นการเรียนการสอน Bilingual Program)3ภาคการศึกษาปกติ
** ภาคปกติ 4 ภาคการศึกษาปกติในเวลาราชการ
 
** ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 4 ภาคการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PH.D. in Economics)'''
** ภาคพิเศษ (เรียนตอนเย็น 1 ปีการศึกษา)
The Faculty of Economics at Chiang Mai University (CMU) is the only public educational institution in Northern Thailand that offers training in economics at both undergraduate and graduate levels. Its aims are to promote education, impart knowledge of economics, and produce academicians and professional economists to meet the demands of both government and private agencies in Thailand, particularly the northern region, as well as throughout Asia. The undergraduate economics degree program began in 1964.
** หลักสูตรนานาชาติ (เดิมเป็นการเรียนการสอน Bilingual Program) 3 ภาคการศึกษาปกติ
CMU Economics PhD graduates will thus be personnel who understand their country’s and the region’s economy and can competently carry out economic research and teaching.
* '''ระดับปริญญาเอก''' ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PH.D. in Economics) '''
 
== หลักสูตร ==