เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image2 = Pfauenaugen-Stechrochen - Ocellate river stingray - Potamotrygon motoro.jpg
| image2_caption = ลูกปลากระเบนน้ำจืดชนิด ''[[ปลากระเบนโมโตโร่|Potamotrygon motoro]]'' ซึ่งเป็นปลาในวงศ์ [[วงศ์ปลากระเบนหางสั้น|Potamotrygonidae]] พบใน[[ทวีปอเมริกาใต้]]
| fossil_range = [[Triassic|ไทรแอสซิก]]-ปัจจุบัน
| regnum = [[Animal]]ia
| phylum = [[Chordate|Chordata]]
ผู้ใช้นิรนาม