ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังข์ทอง ศรีธเรศ"

(หน้าใหม่: นายสังข์ทอง ศรีธเรศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิกา...)
 
บางคนอยู่ภาคใต้ได้ไปบรรจุทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อยู่ไม่ได้
มีปัญหาการขอย้ายกันจำนวนมาก หากใช้วิธีการสรรหาแบบใหม่คณะกรรมการโรงเรียน
ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการคัดเลือก ครูจะได้อยู่ในพื้นที่เป็นภูมิลำเนาของตัวเอง"<ref>[[ไทยโพสต์]]</ref> 18 มีนาคม 2540</ref>
ผู้ใช้นิรนาม