ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดกาฬสินธุ์"

== สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน ==
[[ไฟล์:พิพิธภัณฑ์สิรินธร.jpg|thumb|250px|right|พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว]]
* [[พิพิธภัณฑ์ของดี==อำเภอเมืองกาฬสินธุ์]]==
* [[อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร]] ( ท้าวโสมพะมิตร )
* [[วัดกลาง]]
* [[วัดศรีบุญเรือง]]
* [[พิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว)]]
* [[เขื่อนลำปาว]]
* [[สวนสะออน]]
* [[หาดดอกเกด]]
* [[อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร]] ( ท้าวโสมพะมิตร )
* [[พระพุทธสถานภูปอ]]
* [[พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์]]
* [[พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว]]
==อำเภอนามน==
* [[พุทธสถานภูสิงห์]]
==อำเภอกมลาไสย==
* [[ฟ้าแดดสงยาง]]
* [[พระธาตุยาคู]]
* [[ใบเสมาบ้านก้อม]]
* [[โนนสาวเอ้]]
==อำเภอร่องคำ==
* [[พระเจดีย์ศรีสุวรรณ]]
* [[มลฑปวัดสว่างใต้ ]]
* [[วัดอุมังคะนาเรียง]]
* [[วัดสว่างเหล่าอ้อย]]
==อำเภอกุฉินารายณ์==
* [[หมู่บ้านพัฒนาวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง]]
* [[พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์]]
* [[ศูนย์วัฒนธรรมชาวผู้ไทยบ้านโพน]] (ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน)
* [[หาดดอกเกด]]
* [[แหลมโนนวิเศษ]]
* [[ผาเสวย]]
* [[สะพานเทพสุดา]]( สะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศ)
* [[น้ำตกแก่งกะอาม]] อ.สมเด็จ
* [[น้ำตกห้วยยาง]]
* [[น้ำตกตาดสูง]]
* [[พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท]]
* [[ศูนย์หัตถกรรมผู้ไทยหนองห้าง ]]
* [[ภูผาผึ้ง-ถ้ำฝ่ามือแดง]]
* [[ฟอสซิลปลาโบราณภูน้ำจั้น]]
* [[วนอุทยานภูผาวัว ]]
* [[เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน]]
==อำเภอเขาวง==
* [[น้ำตกตาดทอง]]
* [[วัดบ้านโพนวิมาน]]
* [[พระธาตุพนมจำลอง อ.ห้วยเม็ก]]
* [[หอทะหลา มเหศักดิ์ ]]
* [[เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน บ้านโพนสวรรค์ ]]
==อำเภอยางตลาด==
* [[วัดป่าโนนพระ (วัดป่าอัมพวัน)]]
* [[บึงเฉลิมพระกียรติ]]
==อำเภอห้วยเม็ก==
* [[พระธาตุพนมจำลอง อ.ห้วยเม็ก]]
* [[วัดบ้านหาดทรายมูล]]
==อำเภอสหัสขันธ์==
* [[พิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว)]]
* [[พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว]]
* [[พุทธสถานภูสิงห์]]
* [[แหลมโนนวิเศษ]]
* [[หลวงพ่อบันดาลฤทธิ์ผล]]
* [[วัดตาดแม่นายเทพนิมิต]]
* [[แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หาดสวนแก้ว]]
==อำเภอคำม่วง==
* [[ศูนย์วัฒนธรรมชาวผู้ไทยบ้านโพน]] (ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน)
* [[วัดป่ารังสีปาลิวัน]]
==อำเภอท่าคันโท==
* [[วนอุทยานภูพระ]]
* [[หาดคันโท]]
==อำเภอหนองกุงศรี==
* [[สะพานเทพสุดา]]( สะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศ)
* [[วัดหนองบัว]]
* [[เกาะมหาราช]]
==อำเภอสมเด็จ==
* [[ผาเสวย]]
* [[น้ำตกแก่งกะอาม]] อ.สมเด็จ
* [[พระพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ]]
* [[ผาลี้]]
* [[แก่งพฤกชัย]]
==อำเภอห้วยผึ้ง==
==อำเภอสามชัย==
* [[ป่าสงวนแห่งชาติภูพาน]]
* [[เกาะกลาง]]
==อำเภอนาคู==
* [[วัดป่าบ้านนาขาม]] เดิมเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ดำ ปัจจุบันได้อัญเชิญพระองค์ดำไปประดิษฐานที่วัดกลาง จ.กาฬสินธุ์
* [[พิพิธภัณฑ์วัดกลางภูแล่นช้าง]]
* [[ถ้ำเสรีไทย]]
* [[ภูถ้ำพระ]]
* [[น้ำตกผานางคอย]]
* [[น้ำตกตาดเชียงทา]]
* [[น้ำตกห้วยยางผาระแงง]]
* [[น้ำตกคำเตย]]
* [[วนอุทยานภูแฝก]]
==อำเภอดอนจาน==
* [[พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่]]
* [[วัดวิเศษไชยศรี]]
* [[น้ำห้วยแกง]]
* [[น้ำตกไทรย้อย]]
* [[เทือกเขาดงแม่เผด]]
==อำเภอฆ้องชัย==
 
== อุทยาน ==
ผู้ใช้นิรนาม