ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนีตามกาลิเลโอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''[[วงศกร รัศมิทัต]] รับบท '''พ่อของเชอรี่'''
* '''[[ชำนิ ทิพย์มณี]] รับบท '''พี่ทอม (ต่างประเทศ) '''
* '''[[กันต์ ชุณหวัตร ลอจุ๊]] (ฯ) รับบท '''องุ่น '''
 
 
== เนื้อเรื่องโดยย่อ ==
ผู้ใช้นิรนาม