ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตุ๊กแกผี"

สุชาดา ซ้ำซ้อน
(สุชาดา ซ้ำซ้อน)
| producer =
| writer = [[มานพ อุดมเดช]]
| starring = [[รุ่งระวี บริจินดากุล]]<br>[[วันทิพย์ ภวภูตานนท์]]<br>[[สุชาดา อีแอม]]<br>[[สุชาดา อีแอม]]<br>[[พีท ทองเจือ]]<br>[[สรายุทธ์ ศรี ทอง หญิง-ไอศิกา ตั้งศิริธานนท์]]<br>[[พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ]]<br>[[โสภิตา ศรีบาลชื่น]]<br>[[คาซึกิ ยาโน่]]<br>[[คาโนะ ไซโต้]]
| music =
| cinematography =
ผู้ใช้นิรนาม