ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิเชษฐ์ เกษมทองศรี"

[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนา]]
[[หมวดหมู่:พรรคไทยรักไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์]]
ผู้ใช้นิรนาม